Η 17η Γιορτή Παραμυθιών αρχίζει σε

Η 17η Γιορτή Παραμυθιών αρχίζει σε

Ο Ηλίας Γιαννικόπουλος μας δείχνει «Όψεις της ομορφιάς και της ασχήμιας» στην 16η Γιορτή Παραμυθιών

Ο αφηγητής Ηλίας Γιαννικόπουλος αφηγείται ιστορίες για την ομορφιά και την ασχήμια των ανθρώπων και του κόσμου που μας περιβάλλει στην 16η Γιορτή Παραμυθιών


Ιουλίδα (Σκαλάκια Κάστρου) / 21:30 / (Για εφήβους και ενήλικες)
«Όψεις της ομορφιάς και της ασχήμιας»
Η ομορφιά και η ασχήμια φαίνονται μόνο στα πρόσωπα των ανθρώπων; Πολλές φορές παραμένουν κρυμμένες και περιμένουν να τις ανακαλύψουμε. Μικρές ιστορίες για την ομορφιά και την ασχήμια των ανθρώπων και του κόσμου που μας περιβάλλει.
Αφήγηση: Ηλίας Γιαννικόπουλος
----------------------------------------