Βραβείο "Δάφνη"

Η Κέα ήταν το πρώτο νησί του Αιγαίου που βραβεύτηκε με το «Σήμα Αειφορίας Δάφνη» μετά από αξιολόγηση που διενεργήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών για δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2006.
Η βράβευση έγινε σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2006 στο κτίριο της ΚΕΔΚΕ (Κεντρική ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος)

Η Γιορτή Παραμυθιών, δίνοντας την υψηλότερη βαθμολογία σε σχέση με τις υπόλοιπες δράσεις, κατοχύρωσε για το 2007 το Βραβείο Αειφορίας στην Κέα.
Ο Δήμαρχος Κέας Νίκος Δεμένεγας παραλαμβάνει το βραβείο.